Yeni Nesil Eğitimcileri Derneği'ne Hoşgeldiniz!
Courses Images

Atölye Hakkında

Çini, kendine has çamurunun farklı biçimlerde şekillendirilmesi, pişirilerek tezyin edilecek hale geldikten sonra, geleneksel motiflerle süslenerek sırlanıp pişirilmesiyle elde edilen nesnelerin genel adıdır. Geçmişte çini sanatı ile uğraşanlara Kaşiger denir iken, günümüzde çini sanatçısı unvanı ile anılmaktadırlar. Bu program, bir tür killi topraktan yapılan ve fırında pişirilen, bit yüzeyi sırlanmış, çeşitli renk ve motiflerle süslenmiş seramik parçaları olan çinilerin tarihçesi, türleri ve yapımı ile ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, okumalar, işlenen konular ile ilgili olarak arşiv ve dosya oluşturma, konu ile ilgili teknik gösterilerek sonrasında uygulama yaptırma, soru-cevap, bireysel veya gurup çalışmaları tartışma, araştırma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.

Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.

KOORDİNASYON El, göz ve vücut koordinasyonlarını sağlar.

KONSANTRASYON Bir Çini çalışması sırasında yapacağı ürünün son haline gelene kadar verdiği çabanın ve emeğin ne kadar değerli olduğunu hissederek onu sabırla ve dikkatle yapar böylelikle geçen sürenin farkında bile olmaz ve konsantrasyon sürelerinin gelişmelerini sağlar.

ALGI GELİŞİMİ Çini yapım sırasında duyduğunu algılayıp uygulamayı bunula birlikte gördüğünü algılayıp uygulamayı sağlar. Dış etkenlerden etkilenip etkilenmediğini olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu anlaşıldığından çocuğun o yönde eğitilmesine yönlendirilir.

ÖZ GÜVEN En önemli özelliklerinden birisi de çocukta ben yapabilirim öz güvenini kazandırır. Çocuk yaratma gücünün farkına varır veyaşamı boyunca doğru teknik ve eğitimle her şeyin yapılabileceğini öğrenir.

Atölye içeriği

  • Yender Eğitmenleri kendilerini tanıtırlar ve Çini Atölyesi hakkında bilgi verirler. Velilere de açık olan bu ilk buluşmamızda öğrencileri tanımak adına ilk başta birebir uygulamalı eğitim verilir. Bu eğitim sırasında öğrenci ile iletişim halinde olunur. Eğitim bittikten sonra öğrencinin portfolyosu oluşturulur Rehber öğretmen ve veli ile paylaşılır.
  • Çini ve seramiğin tarihçesine ilişkin genel bilgileri edinmesi
  • Desen ve kompozisyon çalışmalarını ileri düzeyde yapması
  • Sır hazırlama işlemlerini yapması
  • Çiniye uygulanmış hat örneklerini araştırması ve uygulama yapması amaçlanmaktadır.