Yeni Nesil Eğitimcileri Derneği'ne Hoşgeldiniz!
Courses Images

Atölye Hakkında

Öğrenci yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken,, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

Öğrenciler dönem sonlarında kendi yazıp yönettikleri oyunları sergilecekler. Kazanılan Değerler; Meslek Etiği, Girişimcilik, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Yaratıcılık, Araştırma

Atölye İçeriği

  • Yaratıcı Drama
  • Türkiye’de Tiyatronun doğuş ve gelişimini incelemek
  • Program formatı oluşturma ve yapım hazırlıklarını yürütmek
  • Senaryonun temel öğelerini incelemek
  • Senaryonun dramatik yapısını oluşturmak
  • Sahnede, sabit parçalarını ve aksesuarlarını ayarlamak
  • 4 Senaryo - Oyun Metni Çözümleme ve Uygulama
  • Sahne Işığı ve Ses, Diksiyon
  • Oyunculuğa ilk adım
  • Yeni bir oyun çıkarmak