Yeni Nesil Eğitimcileri Derneği'ne Hoşgeldiniz!
Courses Images

Atölye Hakkında

Ebru kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinialarak Geleneksel Türk süsleme sanatlarını araştırması, tasarı, açık-koyu, renk bilgileri ve boyama araç gereçleri ile çeşitli ebru boyama uygulamaları yapması ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır

Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır

Atölye Konuları

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • GELENEKSEL TÜRK SÜSLEME SANATLARI
  • TASARI İLKELER
  • RENK
  • AÇIK/KOYU
  • EBRU BOYAMA