Yeni Nesil Eğitimcileri Derneği'ne Hoşgeldiniz!
Courses Images

Atölye Hakkında

Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda çömlek şekillendirme yöntemlerini kullanarak ve pişirme tekniklerini uygulayarak çeşitli ürünler oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır. Çömlek Biçimlendirme kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

KOORDİNASYON

El, göz ve vücut koordinasyonlarını sağlar, çocuğun aynı anda bir kaç uzvunu bir arada kullanmasını geliştirir. Çömlek çalışması ile ellerini parmaklarını avuç içini hatta parmak boğumlarını bile nasıl kullanacaklarını öğrenir motor ve kas gelişimlerini iyileştirir.

KONSANTRASYON

Bir çömlek çalışması sırasında yapacağı ürünün son haline gelene kadar verdiği çabanın ve emeğin ne kadar değerli olduğunu hissederek onu sabırla ve dikkatle yapar böylelikle geçen sürenin farkında bile olmaz ve konsantrasyon sürelerinin gelişmelerini sağlar.

ALGI GELİŞİMİ

Çömlek yapım sırasında duyduğunu algılayıp uygulamayı bunula birlikte gördüğünü algılayıp uygulamayı sağlar. Dış etkenlerden etkilenip etkilenmediğini olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu anlaşıldığından çocuğun o yönde eğitilmesine yönlendirilir.

ÖZ GÜVEN

En önemli özelliklerinden birisi de çocukta ben yapabilirim öz güvenini kazandırır. Çocuk yaratma gücünün farkına varır veyaşamı boyunca doğru teknik ve eğitimle her şeyin yapılabileceğini öğrenir.

Atölye içeriği

 • Yender Eğitmenleri kendilerini tanıtırlar ve Çömlek Atölyesi hakkında bilgi verirler. Velilere de açık olan bu ilk buluşmamızda öğrencileri tanımak adına ilk başta birebir uygulamalı eğitim verilir. Bu eğitim sırasında öğrenci ile iletişim halinde olunur. Eğitim bittikten sonra öğrencinin portfolyosu oluşturulur Rehber öğretmen ve veli ile paylaşılır.
 • Çamuru yoğurma, çimdikleme ve sıvama yöntemi ile şekillendirmesi
 • Çamuru sucuk yöntemi ile şekillendirmesi,
 • Çamuru plaka yöntemi ile şekillendirmesi ve ürünün basit alçı kalıbını alması
 • Çamuru sucuk yöntemi ile şekillendirmesi,
 • Döküm yoluyla şekillendirme yapması
 • Çeşitli tekniklerle yarı mamul hazırlaması
 • Pano tasarımı yapması
 • Pano şekillendirme işlemlerini yapması
 • Sır hazırlama işlemlerini yapması
 • Sırlama ve pişirme işlemlerini yapması, amaçlanmaktadır.